Jutut »

Euroopassa on ALV - Yhdysvalloissa sales tax

Euroopassa tuotantoketjuun kuuluvat yritykset tilittävät kuluttajan maksaman ALV:n valtiolle suhteessa niiden arvonlisään. USA:n sales taxin taas tilittää kuluttajamyynnin tehnyt yritys kokonaisuudessaan. Sales tax maksetaan paikallisille toimijoille, ei valtiolle. Sales tax toimii kuin käänteinen ALV.

Euroopasta lähtöisin oleva arvonlisävero (VAT) eroaa USA:ssa käytössä olevasta myyntiverosta (sales tax). Molemmat kuitenkin ovat veroja, joissa maksajana on kuluttaja eli ne ovat kulutusveroja. Arvonlisäveron käyttö on levinnyt hyvin laajasti maailmalle, merkittävin poikkeus onkin juuri USA ja sen sales tax.

Arvonlisäveron järjestelmässä kuluttajan maksama ALV maksetaan valtiolle tuotantoketjuun osallistuneiden yritysten toimesta. Kukin yritys maksaa tai tilittää veroa valtiolle omasta arvonlisästään.

ALV tuotteen tuotantoketjussa

Eli jos yritys on ostanut tuotteidensa valmistamista varten tuotteita ja palveluja vaikkapa 100€:lla ja myy tuotteita eteenpäin 300€:lla, on arvonlisä 200€ ja näin arvonlisävero tilitetään tästä 200€:sta.

Yhdysvaltain myyntiverossa puolestaan tuotteen kuluttajalle myynyt yritys tilittää veron sitä kerääville tahoille kokonaisuudessaan.

Sales tax / myyntivero tuotteen tuotantoketjussa

Sales tax toimii periaatteessa samalla tavalla kuin käännetty arvonlisävero, joka on Suomessa käytössä rakennusalalla ja ulkomaankaupassa palveluissa.

Arvonlisävero on valtiollinen vero, kun taas USA:n sales tax on paikallinen vero. Sales taxia ei siis kerää liittovaltio, vaan paikalliset toimijat, kuten osavaltiot, piirikunnat, kaupungit ja kunnat sekä muut paikalliset toimijat, näillä on myös kullakin erilaiset veroprosentit.

ALV ei sovi USA:n järjestelmään

Arvonlisäverojärjestelmän käyttöönotto Yhdysvalloissa vaatisikin sitä, että liittovaltio alkaisi vastata veron keräämisestä ja tämä tuskin on siellä poliittisesti mahdollista. ALV:ta ei voi ottaa käyttöön suoraan nykyisille paikallisille toimijoille johtuen siitä, että tuotantoketjun yritykset kuitenkin ovat sijoittuneet eri paikkoihin - kaupunkeihin, kuntiin, osavaltioihin - joissa on käytössä myös erilaiset veroprosentit. Kuriositeettina mainittakoon, että Marylandissa on jopa käytössä ihan oma prosenttilaskunsakin!

Jälleenmyyntitodistus vapauttaa sales taxista

Kun yritys ostaa Yhdysvalloissa toiselta yritykseltä tuotteita tai palveluja myydäkseen niitä eteenpäin, tulee sen antaa toiselle yritykselle jälleenmyyntitodistus (resale certificate) ja näin toinen yritys vapautuu sales taxin maksamisesta.

Yhdysvalloissa sales taxia ei ole käytössä kaikissa osavaltioissa. Tällaisia osavaltioita ovat Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ja Oregon.

Use tax on sales taxin muoto

Tästä tullaan vielä yhteen sales taxin erikoisuuteen, eli use taxiin. Se on sales taxin muoto, mutta sitä ei makseta ostohetkellä vaan myöhemmin. Sitä tulee maksaa esimerkiksi silloin, kun kuluttaja ostaa tuotteen toisesta osavaltiosta, jossa sales taxia ei ole käytössä - mutta kuitenkin käyttää tuotetta omassa osavaltiossaan. Tämän use taxin maksaminen on jätetty kuluttajan vastuulle. Sanomattakin lienee selvää, että veron maksamisen valvominen onkin aika hankala juttu.

Erot kuvaavat poliittisia kamppailuja

Juttumme alussa olevia kuvia katsomalla arvonlisävero näyttää hankalammalta järjestelmältä kuin myyntivero (sales tax). Yhdysvaltojen vahvat paikallistasot erilaisine tuotteiden ja palveluiden veroprosentteineen, use taxeineen ja jälleenmyyntitodistuksineen kuitenkin tekevät järjestelmästä monimutkaisemman. Eurooppalainen arvonlisävero ei kuitenkaan ole sekään yksinkertainen. Eri valtioilla on erilaiset veroprosentit, eri tuotteisiin kohdistuvat eri veroprosentit ja jotkut tuotteet ja toimijat on jätetty arvonlisäveron ulkopuolelle.

Poliittinen kamppailu varallisuuden jakautumisesta näkyy niin Euroopan ja Yhdysvaltojen järjestelmien välillä kuin niiden sisälläkin.

Kirjoittaja:

Arkikoodi

Lähteet ja lisätiedot:

What is the difference between sales tax and VAT?
What is Use Tax?

Julkaistu: 20.9.2022

Uusimmat samoilla tageilla varustetut:

ALV-kannat
Suomen arvonlisäveroprosentit ovat 24% (yleinen kanta) sekä 14% ja 10% (alennetut kannat) sekä nollaverokanta. Lisäksi jotkut tuotteet ja palvelut on kokonaan vapautettu ALV:sta.

ALV on yksi kolmesta suuresta verolähteestä
ALV:n osuus kaikista veroista on 21,9%. ALV on tasavero, kuluttajan vero ja takaa laajan veropohjan.

Rakennusalan käännetty ALV
Aliurakoitsijalle kuuluvan ALV:n maksaminen vatiolle pyritään varmistamaan käännetyllä arvonlisäverolla.

Miksi arvonlisävero? - Kaupan esteet pois Euroopasta
Arvonlisäveron edeltäjän eli liikevaihtoveron ongelma oli veron maksaminen useampaan kertaan tuotantoketjussa. Näin oli myös Suomessa. Veron kertautuminen johtaa tuotteen verorasituksen vaikeaan arviointiin. Euroopan yhdentyessä oli pelkona, että mailla olisi tullien poistuttua houkutus tehdä tätä arviointia epäreilusti siten, että vientiä olisi tuettu ja tuontia rankaistu erilaisten rajamekanismien kautta.

Ulkomaankaupan ALV
Kansainvälisen yritysten välisen myynnin tavarakaupassa arvonlisävero on vain tuotaessa EU:n ulkopuolelta. Yritysten välisen myynnin palvelukaupassa EU-maahan on käännetty verovelvollisuus. Kun myydään palveluita kuluttajille muissa EU-maissa tai verkkokaupassa tavaroita muiden EU-maiden kuluttajille, on maakohtaisen ALV-rekisteröitymisen avuksi tullut One Stop Shop.