Jutut »

Miten ALV lasketaan?

ALV:n laskemisessa pitää tietää tuotteen tai palvelun verokanta. Itse prosenttilasku tehdään verottomasta hinnasta.

Arvonlisäveron laskemisessa tulee selvittää tuotteen tai palvelun arvonlisäverokanta. Suomessa on käytössä erilaisia arvonlisäverokantoja, yleisin on 24%, mutta kantoja on muitakin.

VerokantaTuotteet ja palvelut
24 % Yleinen verokanta, jota sovelletaan useimpiin tavaroihin ja palveluihin.
14 %Elintarvikkeet ja ravintoloiden palvelut, rehut.
10 %Kirjat, lääkkeet, kulttuuritilaisuudet, elokuvissa käynti, liikunnan palvelut, majoitus, henkilökuljetukset, ym.
0 %Tavaroiden myynti muihin EU-maihin ALV-velvollisille ostajille, vienti EU-alueen ulkopuolelle, ym.

Tutustu arvonlisäverokantoihin tarkemmin: ALV-kannat.

Arvonlisävero lasketaan tuotteen tai palvelun arvonlisäverottomasta hinnasta. Tämä hinta on tietenkin kauppiaan itsensä täysin päätettävissä.

Oletetaan siis, että myydään vaikkapa matkapuhelin, jonka arvonlisäveroton hinta on 100 €. Matkapuhelin on yleisen arvonlisäveron piirissä, joten arvonlisäverokanta on 24 %.

Arvonlisäveron määrä on tällöin 24 % 100 €:sta, eli 24 €. Tuotteen koko hinnaksi, jolla se myydään, tulee täten 124 €.

Matkapuhelin (24 %:n verokanta):

Arvonlisäveroton hinta 100 €
+
Arvonlisävero 24 €
=
Arvonlisäverollinen hinta eli myyntihinta 124 €

Olennaista verokannan ymmärtämisessä on, että se kohdistetaan verottomaan hintaan.

Matkapuhelimen ostaja maksaa hinnan 124 € ja näkee kuitista, että hinnassa on mukana 24 € arvonlisäveroa ja että ALV-kanta on 24 %.

24 € ei siis ole 24 % kokonaishinnasta eli 124 €:sta vaan se on 24 % arvonlisäverottomasta hinnasta eli 100 €:sta.

Kirjoittaja:

Arkikoodi

Lähteet ja lisätiedot:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/

Julkaistu: 3.2.2022

Uusimmat samoilla tageilla varustetut:

ALV-kannat
Suomen arvonlisäveroprosentit ovat 24% (yleinen kanta) sekä 14% ja 10% (alennetut kannat) sekä nollaverokanta. Lisäksi jotkut tuotteet ja palvelut on kokonaan vapautettu ALV:sta.

Euroopassa on ALV - Yhdysvalloissa sales tax
Euroopassa tuotantoketjuun kuuluvat yritykset tilittävät kuluttajan maksaman ALV:n valtiolle suhteessa niiden arvonlisään. USA:n sales taxin taas tilittää kuluttajamyynnin tehnyt yritys kokonaisuudessaan. Sales tax maksetaan paikallisille toimijoille, ei valtiolle. Sales tax toimii kuin käänteinen ALV.

ALV on yksi kolmesta suuresta verolähteestä
ALV:n osuus kaikista veroista on 21,9%. ALV on tasavero, kuluttajan vero ja takaa laajan veropohjan.

Rakennusalan käännetty ALV
Aliurakoitsijalle kuuluvan ALV:n maksaminen vatiolle pyritään varmistamaan käännetyllä arvonlisäverolla.

Miksi arvonlisävero? - Kaupan esteet pois Euroopasta
Arvonlisäveron edeltäjän eli liikevaihtoveron ongelma oli veron maksaminen useampaan kertaan tuotantoketjussa. Näin oli myös Suomessa. Veron kertautuminen johtaa tuotteen verorasituksen vaikeaan arviointiin. Euroopan yhdentyessä oli pelkona, että mailla olisi tullien poistuttua houkutus tehdä tätä arviointia epäreilusti siten, että vientiä olisi tuettu ja tuontia rankaistu erilaisten rajamekanismien kautta.