Jutut »

Miten ALV toimii?

Arvonlisävero on kuluttajan maksama vero. Yritykset toimivat veronkantajina eli he keräävät verot ja tilittävät ne valtiolle.

Kukin tuotteen arvon luomisen ketjuun osallistunut yritys tilittää valtiolle ALV:n suhteessa omaan arvonlisäänsä. Arvonlisä tarkoittaa kunkin yrityksen panosta tuotteen arvossa. Tästä tulee myös veron nimi: arvonlisävero. Verossa ei kuitenkaan oikeastaan ole kysymys arvonlisän verottamisesta, vaan kyseessä on lopulta kuluttajan vero.

Yritykset vähentävät myyntiensä arvonlisäverosta ostojensa arvonlisäveron ja tilittävät erotuksen valtiolle. Alla oleva esimerkki selventä arvoketjua hyvin yksinkertaistetussa muodossa.

Kuluttajat ostavat jäätelökaupasta 1000 jäätelöä. Kukin jäätelö maksaa 3 €. Jäätelön arvonlisäveroton hinta on 2,63 €, johon siis lisätään elintarvikkeiden arvonlisäverokannan 14 % mukaan 0,37 € ja näin saadaan loppusummaksi 3 €.

myyn-
tien
alv
osto-
jen
alv
erotus
valtiolle
Kuluttajat
ostavat
1000 jäätelöä
maksavat
3000€
Jäätelöt
alviton: 2630€
alv: 370€
(14 %)
yht.: 3000€
Jäätelökauppa
ostaa jäätelökoneen
(alv 240€)
myy 1000
jäätelöä
(alv 370€)
tilittää 130€
370€ 240€ 130€
Jäätelökone
alviton: 1000€
alv: 240€ (24 %)
yht.: 1240€
Jäätelökone-
tehdas

ostaa materiaaleja
(alv 48€)
myy jäätelökoneen
(alv 240€)
tilittää 192€
240€ 48€ 192€
Koneen
materiaalit

alviton: 200€
alv: 48€
(24 %)
yht.: 248€
Valmistus-
materiaalien
tekijät

myyvät materiaalit
(alv 48€)
tilittävät 48€
48€ 48€
Valtio saa yhteensä 370€

Kuluttajien maksama arvonlisävero 370 € tilitetään arvoketjuun osallistuvien yritysten toimesta siten, että jäätelökauppa maksaa valtiolle ALV:ta 130 €, jäätelökonetehdas 192 € ja koneen materiaalien toimittajat 48 €, yhteensä siis 370 €. Todellisuudessa yritysten arvoketjut eivät varsinaisesti pääty mihinkään, mutta tässä esimerkissä päätepiste on keinotekoisesti laitettu jäätelökoneen materiaalien valmistajiin. Tokihan nämäkin varmasti ostaisivat tuotteita ja palveluja muilta. Lisäksi ALV ei ole mitenkään tuotekohtainen, eli yritykset saavat toki vähentää kaiken arvonlisävelvollisen toimintansa ostot myynneistä.

Mikäli myyntien ALV olisikin pienempi kuin ostojen ALV, muodostuisi valtiolle tilitettävästä erotuksesta negatiivinen. Tässä tapauksessa valtio maksaa kyseisen summan yritykselle.

Jos jäätelökauppa ei olisi saanutkaan myytyä yhtään jäätelöä kuluttajille, se ei olisi saanut ollenkaan myyntien ALV:ta. Ostoista se olisi maksanut ALV:ta 240 €. Kauden päätteeksi se olisi näin saanut valtiolta takaisin maksamansa 240 €.

Katsotaan vielä tämä esimerkki yllä kuvatun taulukon kautta.

myyn-
tien
alv
osto-
jen
alv
erotus
valtiolle
Kuluttajat
ostavat
0 jäätelöä
maksavat 0€
Jäätelöt
Ei jäätelöitä
kuluttajille!
alv: 0€
Jäätelökauppa
ostaa jäätelökoneen
(alv 240€)
myy 0 jäätelöä
(alv 0€)
ei tilitä mitään
saa valtiolta 240€
0€ 240€ -240€
Jäätelökone
alviton: 1000€
alv: 240€
(24 %)
yht.: 1240€
Jäätelökone-
tehdas

ostaa materiaaleja
(alv 48€)
myy jäätelökoneen
(alv 240€)
tilittää 192€
240€ 48€ 192€
Koneen
materiaalit

alviton: 200€
alv: 48€
(24 %)
yhteensä: 248€
Valmistus-
materiaalien
tekijät

myyvät materiaalit
(alv 48€)
tilittävät 48€
48€ 48€
Valtio saa yhteensä 0€

Tästä taulukosta, jossa ei nyt ole kuluttajakauppaa ollenkaan, huomaamme selkeästi, että ALV ei ole yrityksen maksama vero, vaan kuluttajan vero. Jos kuluttajan maksamaa rahaa ei tule ollenkaan, kuittaa valtio yrittäjien maksamat ALV:t: jäätelökaupalle 240 €, joka ikään kuin maksaa sen "eteenpäin" jäätelökonetehtaalle ja tämä taas eteenpäin materiaalien valmistajille. Näiden muiden myynneistään maksama ALV on juurikin tuo 240 €. Tällaisessa tilanteessa, jossa ei tehdä kuluttajakauppaa, yrittäjien maksama ALV vain ikään kuin pyörii ympäri järjestelmässä.

Katso lisää:
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/mika-arvonlisavero-on/

Julkaistu: 4.2.2022

ALV

Samoilla tageilla varustettuja:

Miten ALV lasketaan?
ALV:n laskemisessa pitää tietää tuotteen tai palvelun verokanta. Itse prosenttilasku tehdään verottomasta hinnasta.

Ulkomaankaupan ALV
Kansainvälisen yritysten välisen myynnin tavarakaupassa arvonlisävero on vain tuotaessa EU:n ulkopuolelta. Yritysten välisen myynnin palvelukaupassa EU-maahan on käännetty verovelvollisuus. Kun myydään palveluita kuluttajille muissa EU-maissa tai verkkokaupassa tavaroita muiden EU-maiden kuluttajille, on maakohtaisen ALV-rekisteröitymisen avuksi tullut One Stop Shop.