Jutut »

ALV on yksi kolmesta suuresta verolähteestä

ALV:n osuus kaikista veroista on 21,9%. ALV on tasavero, kuluttajan vero ja takaa laajan veropohjan.

Kaikista julkisyhteisöjen Suomessa keräämistä veroista ja veroluonteisista maksuista arvonlisävero kattaa 21,9% (vuosi 2021). Kaikkiaan veroja kerättiin 107 728 miljoonaa euroa eli vajaa 108 miljardia. Arvonlisäveroa tästä oli 23 551 miljoonaa euroa, eli 23,5 miljardia.

Muita huomattavia verolähteitä ovat tulo- ja pääomaverot, jotka vastaavat 36,2%:sta verokertymästä, sekä sosiaaliturvamaksut (tässä mukana eläkkeet), jotka vastaavat 28%:sta. Kaikille muille verolähteille näiden jälkeen jää 13,9%.

ALV:n osuus verokertymästä 2021

Arvonlisäveroa voi näin pitää yhtenä kolmesta tärkeimmästä julkisen talouden verolähteestä.

On huomionarvoista, että arvonlisävero on kuluttajan maksama vero ja se on luonteeltaan tasavero eikä progressiivinen. Arvonlisäveroa maksetaan saman verran riippumatta maksajan tulotasosta tai varallisuudesta. Arvonlisäveron veropohja on myös laaja, lähes kaikki tuotteet ja palvelut ovat arvonlisäveron piirissä.

Kirjoittaja:

Arkikoodi

Lähteet ja lisätiedot:

Tilastokeskus: Verot ja veronluonteiset maksut
Wikipedia: Arvonlisävero

Julkaistu: 19.9.2022

Uusimmat samoilla tageilla varustetut:

ALV-kannat
Suomen arvonlisäveroprosentit ovat 24% (yleinen kanta) sekä 14% ja 10% (alennetut kannat) sekä nollaverokanta. Lisäksi jotkut tuotteet ja palvelut on kokonaan vapautettu ALV:sta.

Euroopassa on ALV - Yhdysvalloissa sales tax
Euroopassa tuotantoketjuun kuuluvat yritykset tilittävät kuluttajan maksaman ALV:n valtiolle suhteessa niiden arvonlisään. USA:n sales taxin taas tilittää kuluttajamyynnin tehnyt yritys kokonaisuudessaan. Sales tax maksetaan paikallisille toimijoille, ei valtiolle. Sales tax toimii kuin käänteinen ALV.

Rakennusalan käännetty ALV
Aliurakoitsijalle kuuluvan ALV:n maksaminen vatiolle pyritään varmistamaan käännetyllä arvonlisäverolla.

Miksi arvonlisävero? - Kaupan esteet pois Euroopasta
Arvonlisäveron edeltäjän eli liikevaihtoveron ongelma oli veron maksaminen useampaan kertaan tuotantoketjussa. Näin oli myös Suomessa. Veron kertautuminen johtaa tuotteen verorasituksen vaikeaan arviointiin. Euroopan yhdentyessä oli pelkona, että mailla olisi tullien poistuttua houkutus tehdä tätä arviointia epäreilusti siten, että vientiä olisi tuettu ja tuontia rankaistu erilaisten rajamekanismien kautta.

Ulkomaankaupan ALV
Kansainvälisen yritysten välisen myynnin tavarakaupassa arvonlisävero on vain tuotaessa EU:n ulkopuolelta. Yritysten välisen myynnin palvelukaupassa EU-maahan on käännetty verovelvollisuus. Kun myydään palveluita kuluttajille muissa EU-maissa tai verkkokaupassa tavaroita muiden EU-maiden kuluttajille, on maakohtaisen ALV-rekisteröitymisen avuksi tullut One Stop Shop.